Startupin määritelmä

Startup on terminä suhteellisen tuore. Startupeista alettiin puhumaan laajemmin dotcom-kauden aikana 2000-luvun taitteessa, ja tästä syystä startupeja pidetäänkin yleisesti IT-yrityksinä. Kuitenkin myös esimerkiksi ruoantuotannon, lääketieteen ja bioteknologian aloilla on startup-toimintaa. Eräs esimerkki tällaisesta startupista on suomalainen Ambronite, joka tekee juotavia ”superaterioita”. Startup on terminä hyvin värikkäästi ja vaihtelevasti käytetty, ja hyvä olisikin löytää jokin kuvaava selkeä määritelmä. Usein etenkin teknologiayritykset kutsuvat itseään startupiksi vain koska ne ovat pieniä ja uusia, mutta eiväthän parturi-kampaamotkaan ole startupeja samalla määritelmällä.

Startup-yrityksen määritelmä eri lähteissä

Joissain yhteyksissä startupin synonyyminä käytetään termiä kasvuyritys. Työ- ja elinkeinoministeriö määrittelee kasvuyrityksen lähtötyöllisyydeksi vähintään 10 henkilöä, ja kasvuyrityksessä työllisyyden keskimääräisen vuosikasvun pitäisi ylittää 20 prosenttia seuraavan kolmen vuoden tarkastelujaksolla. Tämä määritelmä siis rajaa alle kymmenen hengen yritykset – eli mikroyritykset – pois. Kaikista Suomen yrityksistä on mikroyrityksiä 94,3 prosenttia. Voidaan siis olettaa, että työ- ja elinkeinoministeriön määritelmä kasvuyrityksestä rajaa ulos huomattavan määrän esimerkiksi ohjelmistoalan yrityksistä, joita muutoin voitaisiin pitää kasvuyrityksinä tai startupeina. Siksi kasvuyrityksen määritelmää ei voi pitää riittävänä synonyyminä tai määritelmänä startupille. Esimerkiksi myös aiemmin mainittu Ambronite on henkilöstömääränsä puolesta mikroyritys.

Yhdysvaltain U.S. Small Business Administration määrittelee startupin yritykseksi, joka vasta nousee jaloilleen. USSBA lisää myös, että startupiksi kutsutaan tyypillisesti yrityksiä, jotka ovat teknologiaorientoituneita ja joilla on korkea kasvupotentiaali.  Kuten jo edellä mainittiin, teknologiaorientoituminen ei ole välttämätöntä startupille. Siksi USSBA:n määritelmäkään ei riitä.

Tietokirjailija ja Piilaaksossa toimiva sarjayrittäjä Steve Blank määrittelee startupin organisaatioksi, joka on muodostettu etsimään toistettavaa ja skaalattavaa liiketoimintamallia. Määritelmä ei rajaa teknologia-alan ulkopuolella toimivia pois. Se sallii kaiken toiminnan, joka voidaan luoda liiketoimintamalliksi, eli kuvaukseksi, miten yritys luo, toimittaa ja kerää arvoa itseensä (engl. capture value) – eli miten yritys tekee käytännössä rahaa.

Ohjelmistoalalla startup voidaan määritellä myös yritykseksi, joka on vasta luotu, jolla ei ole toimintahistoriaa ja joka tuottaa nopeasti uutta edistyksellistä teknologiaa. Ohjelmisto-startupit kehittävät ohjelmistoja hyvin epävarmoissa olosuhteissa ja kamppailevat nopeasti kasvavilla markkinoilla hyvin vähillä resursseilla.

Eric Riesin kuvailema Lean Startup -ideologia käyttää määritelmässään myös epävarmojen olosuhteiden lähtökohtaa. Lean Startupin määritelmä on ihmisorganisaatio, joka on suunniteltu luomaan uusi tuote tai palvelu äärimmäisen epävarmoissa olosuhteissa. Määritelmä ei rajaa toimialaa, yrityksen kokoa tai kasvuodotuksia, joten se on hyvin yleismaailmallinen. Nuori tai pieni yritys, joka toimii vähillä resursseilla, joka muutoin voisi vaikuttaa startupilta, jonka toiminta perustuu jo olemassa olevaan liiketoimintamalliin, hinnoittelumalliin tai vastaavaan tai jolla on jo olemassa oleva perusta tuotteita, yhteistyökumppaneita ja asiakkaita tai mahdollisesti pidempi toimintahistoria ei kuitenkaan ole startup.

Startup

Tässä artikkelisarjassa startup-yrityksen määritelmä on muodostettu kahden viimeksi mainitun yhdistelmänä, eli startup on nuori tai uudelleenjärjestetty ihmisorganisaatio, joka tuottaa uusia tuotteita tai palveluja äärimmäisen epävarmoissa olosuhteissa toimien markkinoilla vähillä resursseilla.

Osallistu kommenteissa keskusteluun, onko yllä oleva startup-yrityksen määritelmä mielestäsi aiheellinen. Onko sinulla tuttavia, jotka ovat lähteneet startup-yrittäjyyteen? Täyttävätkö he yllä olevan määritelmän?

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *