Venäjällä pula johtajaroolimalleista, Suomessa Venäjä-osaajista

Seminaarin ohjelma

Osallistuin torstaina 29. marraskuuta 2018 Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Töölön kampuksella järjestettyyn Opportunities in Russia -seminaariin. Seminaarin järjestivät Suomalais-venäläisen tieteellisen ja teknologisen yhteistyön komission yhteiskuntatieteiden työryhmä ja Suomen Venäjä-kerho yhteistyössä Aalto-yliopiston Center for Markets in Transition (CEMAT) -tutkimuskeskuksen kanssa.

FinRus Researchin mukaan seminaarin taustalla oli Venäjän kanssa asioivilta yrityksiltä ja julkiselta sektorilta kummunnut huoli opiskelijoiden vähenevästä Venäjä-mielenkiinnosta. Näillä tahoilla on vaikeuksia löytää Venäjä-osaajia. Seminaarissa haluttiin parantaa opiskelijoiden Venäjä-tietoisuutta esittelemällä uramahdollisuuksia ja kehitysnäkymiä Venäjällä. jotta opiskelijat saataisiin innostumaan Venäjästä yleisestä poliittisesta ilmapiiristä huolimatta. Olen ollut jo pidemmän aikaa kiinnostunut Venäjästä markkinana, joten kutsun saavuttua sähköpostiin ilmoittauduin mielenkiinnolla osanottajaksi.

Jatka lukemista “Venäjällä pula johtajaroolimalleista, Suomessa Venäjä-osaajista”

Scrum, Kanban ja Scrumban vs startupin erityispiirteet

Tässä artikkelissa vertaillaan Scrumin, Kanbanin ja Scrumbanin soveltumista startup-yritysten toimintaympäristöön vertailemalla, miten kukin menetelmä kykenee vastaamaan kuhunkin startupille tyypilliseen erityispiirteeseen. Erityispiirteisiin lukeutuvat muun muassa tiimien koostumus, tiimin yhteispeli, tuoteomistajuus, asiakkaan tarpeisiin vastaamisen ja vaatimustenhallinnan vaikeus, julkaisuprosessin hallinnan merkitys sekä tarve prosessin keveydelle.

Jatka lukemista “Scrum, Kanban ja Scrumban vs startupin erityispiirteet”

Scrum, Kanban ja Scrumban

Ohjelmistotuotanto on ohjelmistotuotteiden systemaattista suunnittelua ja toteuttamista sekä ohjelmistoprosessin hallintaa. Ohjelmistotuotantomenetelmä on tapa jakaa tuotanto selkeisiin vaiheisiin, joihin liittyvät toiminnot tähtäävät parempaan suunnitteluun ja projektinhallintaan. Menetelmät tarjoavat keinoja suunnitella, koordinoida, kommunikoida ja mitata työtä. Menetelmät voivat ottaa kantaa ohjelmiston vaatimustenhallintaan, testaamiseen, ylläpitoon, konfiguraationhallintaan sekä laadunhallintaan. Ohjelmistotuotantomenetelmän kanssa jokseenkin rinnastettavia nimityksiä on lukuisia, esimerkiksi projektinhallinnan viitekehys, ohjelmistotuotannon elinkaari (engl. software development life cycle) ja ohjelmistotuotantoprosessi (engl. software development process).

Jatka lukemista “Scrum, Kanban ja Scrumban”

Startup-yritysten erityispiirteitä

Merkittävä osa startup-yrityksistä epäonnistuu. 60 prosenttia startup-yrityksistä eivät selviä viittä vuotta pidempään. Ohjelmistoalan startup-yritykset lakkaavat olemasta yleensä noin kahden vuoden sisällä perustamishetkestä. 30–40 prosentissa startup-yrityksistä kaikki varat joudutaan likvidoimaan, ja sijoittajat menettävät suurimman osan tai kaikki sijoittamansa rahat. Noin 70-80 prosentissa startup-yrityksistä ei saavuteta ennustettua pääoman tuottoastetta investoinnissa (engl. return on investment, ROI). 90-95 prosenttia startup-yrityksistä ei kykene toteuttamaan ennusteitaan.

Jatka lukemista “Startup-yritysten erityispiirteitä”

Startupin määritelmä

Startup on terminä suhteellisen tuore. Startupeista alettiin puhumaan laajemmin dotcom-kauden aikana 2000-luvun taitteessa, ja tästä syystä startupeja pidetäänkin yleisesti IT-yrityksinä. Kuitenkin myös esimerkiksi ruoantuotannon, lääketieteen ja bioteknologian aloilla on startup-toimintaa. Eräs esimerkki tällaisesta startupista on suomalainen Ambronite, joka tekee juotavia ”superaterioita”. Startup on terminä hyvin värikkäästi ja vaihtelevasti käytetty, ja hyvä olisikin löytää jokin kuvaava selkeä määritelmä. Usein etenkin teknologiayritykset kutsuvat itseään startupiksi vain koska ne ovat pieniä ja uusia, mutta eiväthän parturi-kampaamotkaan ole startupeja samalla määritelmällä.

Jatka lukemista “Startupin määritelmä”